CA Governor Issues Exec. Απαγόρευση παραγγελιών έως το 2035 Νέα οχήματα βενζίνης και ντίζελ που πωλούνται στην πολιτεία – JONATHAN TURLEY

5
CA Governor Issues Exec. Απαγόρευση παραγγελιών έως το 2035 Νέα οχήματα βενζίνης και ντίζελ που πωλούνται στην πολιτεία – JONATHAN TURLEY

Του Ντάρεν Σμιθ, Συνεργάτη του Σαββατοκύριακου

Ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ εξέδωσε την περασμένη Τετάρτη το Εκτελεστικό Διάταγμα N-79-20 που θεσπίζει έναν κρατικό στόχο ότι «το 100 τοις εκατό των πωλήσεων νέων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών εντός της πολιτείας θα έχει μηδενικές εκπομπές έως το 2035». Το διάταγμα θεσπίζει επίσης εκτενείς ρυθμιστικούς στόχους και πρακτικές που επιβάλλουν πρότυπα έρευνας και αναφοράς που επεκτείνονται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας όπως η εξόρυξη πετρελαίου, η δημόσια συγκοινωνία και η προστασία του περιβάλλοντος. Οι παρεχόμενες κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής δεν επιβάλλουν, τουλάχιστον στην τρέχουσα μορφή της, ότι τα υπάρχοντα οχήματα χωρίς μηδενικές εκπομπές θα πρέπει να αποσυρθούν αναγκαστικά από την κυκλοφορία σε μια δύσκολη ημερομηνία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέπεια ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται κατά του πετρελαίου γενικά θα μπορούσαν κατά συνέπεια να είναι μη βιώσιμοι για τον καταναλωτή και να τον οδηγήσουν στην ιδιοκτησία οχήματος με μηδενικές εκπομπές.

Η Καλιφόρνια έχει καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως de facto διαμορφωτής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου του μεγέθους της πολιτείας όσον αφορά το μερίδιο αγοράς και τη δικαιοδοσία της πολιτείας σε αυτό το μερίδιο. Το εκτελεστικό διάταγμα παρουσιάζει πολύ μεγάλη εμβέλεια δεδομένης της τρέχουσας εξάρτησης από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης με πετρέλαιο για τα επιβατικά οχήματα. Οι στόχοι θα μπορούσαν να είναι επιτεύξιμοι. Το αν το κόστος υλοποίησης είναι κάτι που το κοινό είναι πρόθυμο να αποδεχθεί ή όχι, μένει να φανεί.

Το εκτελεστικό διάταγμα έχει ως εξής:

 1. Στόχος του κράτους θα είναι το 100 τοις εκατό των εσωτερικών πωλήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών να έχουν μηδενικές εκπομπές έως το 2035. Θα είναι ένας περαιτέρω στόχος του κράτους το 100 τοις εκατό των μεσαίων και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων στο κράτος με μηδενικές εκπομπές έως το 2045 για όλες τις εργασίες όπου είναι εφικτό και έως το 2035 για draayage φορτηγά. Στόχος του κράτους θα είναι περαιτέρω η μετάβαση σε οχήματα και εξοπλισμό εκτός δρόμου 100% μηδενικών εκπομπών έως το 2035, όπου αυτό είναι εφικτό.
 2. Το κρατικό συμβούλιο αεροπορικών πόρων, στο βαθμό που συνάδει με το κρατικό και ομοσπονδιακό δίκαιο, αναπτύσσει και προτείνει:
  1. (α) Οι κανονισμοί για τα επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά που απαιτούν αυξανόμενους όγκους νέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών που πωλούνται στο κράτος προς τον στόχο του 100 τοις εκατό των πωλήσεων εντός του κράτους έως το 2035.
  2. (β) Κανονισμοί για μεσαία και βαρέα οχήματα που απαιτούν αυξανόμενους όγκους νέων φορτηγών και λεωφορείων μηδενικών εκπομπών που πωλούνται και λειτουργούν στην Πολιτεία προς τον στόχο της μετάβασης του 100% του στόλου σε οχήματα μηδενικών εκπομπών έως το 2045, οπουδήποτε είναι εφικτό και για όλους Τα φορτηγά αποστράγγισης θα έχουν μηδενικές εκπομπές έως το 2035.
  3. (γ) Στρατηγικές, σε συντονισμό με τις άλλες κρατικές υπηρεσίες, την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και τις τοπικές αεροπορικές περιφέρειες, για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών 100% από οχήματα εκτός δρόμου και λειτουργίες εξοπλισμού στην πολιτεία έως το 2035. Κατά την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, η Πολιτεία Το Συμβούλιο Αεροπορικών Πόρων ενεργεί με συνέπεια με την τεχνολογική σκοπιμότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.
 3. Το Γραφείο Επιχειρήσεων και Οικονομικής Ανάπτυξης του Κυβερνήτη, σε συνεννόηση με το Κρατικό Συμβούλιο Αεροπορικών Πόρων, την Επιτροπή Ενέργειας, την Επιτροπή Δημοσίων Υπηρεσιών, την Κρατική Υπηρεσία Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κρατικούς φορείς, τους τοπικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα, θα αναπτύξει μηδενικό Στρατηγική Ανάπτυξης Αγοράς Οχημάτων Εκπομπών έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 και να ενημερώνεται κάθε τρία χρόνια στη συνέχεια ότι:
  1. (α) Εξασφαλίζει τη συντονισμένη και ταχεία εφαρμογή του συστήματος των πολιτικών, προγραμμάτων και κανονισμών που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων και των εντολών που καθορίζονται με το παρόν Διάταγμα.
  2. (β) Περιγράφει τις ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών για την υποστήριξη νέων και μεταχειρισμένων αγορών οχημάτων μηδενικών εκπομπών για ευρεία προσβασιμότητα για όλους τους κατοίκους της Καλιφόρνια.

~+~

Κατά την άποψή μου, ο στόχος της παραγράφου 3) παραπάνω ο καθορισμός ενός χρονοδιαγράμματος που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2021 για τη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής αγοράς είναι λίγο επιθετικός και υπερβολικά αισιόδοξος, ειδικά δεδομένων των lockdown που εφάρμοσε το γραφείο του κυβερνήτη για το θέμα του COVID-19 . Από την άποψη του σχεδιασμού, δεν συνιστάται η δημιουργία μιας βάσης βάσης για ένα πρόγραμμα σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μάλλον περιορισμένο και ευάλωτο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που θα μπορούσε να εμφανίσει μεταγενέστερα προβλήματα. Δεδομένου του ευρύτερου πεδίου εφαρμογής του Εκτελεστικού Διατάγματος, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο εάν η προσδοκία είναι μια πλήρης λύση σε όλα. Ωστόσο, μια τριετής επανεξέταση του θέματος είναι λογική.

Έχω επίσης εμπιστοσύνη και επικροτώ την προσπάθεια αντιμετώπισης των οχημάτων εκτός δρόμου για πρότυπα μηδενικών εκπομπών. Είναι για μένα ένας πλήρως εφικτός στόχος και κατά πάσα πιθανότητα το πιο εύκολο από τα οχήματα που υπόκεινται στο εκτελεστικό διάταγμα να εφαρμοστεί, δεδομένης της φύσης των μετακινήσεων εκτός δρόμου και της τεχνολογίας που είναι διαθέσιμη σήμερα. Ήδη έχουμε δει πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που διατίθεται επί του παρόντος για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες που προσφέρουν καλές επιδόσεις και λογικούς περιορισμούς αυτονομίας.

Η τρέχουσα ικανότητα των ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων βρίσκεται στο κατώφλι της επιτυχίας με επαρκή αυτονομία ώστε να είναι σχεδόν ισοδύναμη με τα βενζινοκίνητα οχήματα για τα περισσότερα ταξίδια που θα βιώσει ο καταναλωτής καθημερινά. Η τιμή και η άνεση των βενζινοκινητήρων είναι ως επί το πλείστον επί του παρόντος ο καθοριστικός παράγοντας για πολλούς καταναλωτές. Ειλικρινά, εφόσον ο καταναλωτής πρέπει να αντιμετωπίσει ένα πλήρως ηλεκτρικό όχημα που είναι συχνά δέκα χιλιάδες δολάρια υψηλότερη σε τιμή χωρίς επιδοτήσεις για το ίδιο μέγεθος οχήματος, κατά την άποψή μου, ζητά πάρα πολλά – ακόμη και μεταξύ των καταναλωτών που επιθυμούν πραγματικά να έχουν τουλάχιστον ένα «πράσινο» αυτοκίνητο. Η πίστη στην αιτία συχνά δεν είναι αρκετή λαμβάνοντας υπόψη όλες τις άλλες σκέψεις.

Προχωρώντας σε άλλες παραγράφους του Εκτελεστικού Διατάγματος, παραθέτω:

6) Η Κρατική Υπηρεσία Μεταφορών, το Υπουργείο Μεταφορών και η Επιτροπή Μεταφορών της Καλιφόρνια, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλες κρατικές υπηρεσίες, θα προσδιορίσουν έως τις 15 Ιουλίου 2021 βραχυπρόθεσμες ενέργειες και επενδυτικές στρατηγικές για τη βελτίωση των καθαρών μεταφορών, βιώσιμων επιλογές μεταφοράς εμπορευμάτων και διαμετακόμισης, ενώ συνεχίζεται η προσέγγιση «πρώτα διορθώστε» στο σύστημα μεταφορών μας, συμπεριλαμβανομένων όπου είναι εφικτό:

α) Η οικοδόμηση προς ένα ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό και διαμετακομιστικό δίκτυο σε όλη την πολιτεία, σύμφωνα με το σιδηροδρομικό σχέδιο της Πολιτείας της Καλιφόρνια, για να παρέχει απρόσκοπτες, προσιτές επιλογές πολυτροπικών ταξιδιών για όλους.

β) Υποστήριξη επιλογών ποδηλάτων, πεζών και μικροκινητικότητας, ιδιαίτερα σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος και μειονεκτούντες στην πολιτεία, ενσωματώνοντας ασφαλείς και προσβάσιμες υποδομές στα έργα όπου χρειάζεται.

γ) Υποστήριξη ελαφρών, μεσαίων και βαρέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών και υποδομών ως μέρος μεγαλύτερων συγκοινωνιακών έργων, όπου χρειάζεται.

~+~

Αν και συμφωνώ ότι η ολιστική προσέγγιση στις μεταφορές είναι μια λογική και ίσως η καλύτερη προσέγγιση, η παραπάνω εντολή μου παραπέμπει σε μια αρκετά υψηλή πρόταση, ειδικά δεδομένων των έργων τρένων λευκού ελέφαντα της Καλιφόρνια που ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό δισεκατομμύρια και είχαν πολλές ελλείψεις. Η υπόσχεση σε όλους τους Καλιφορνέζους πρόσβαση σε σιδηροδρομικά έργα είναι περισσότερο ευσεβής παρά εφικτός. Είναι ένα πράγμα να θέσουμε έναν μεγάλο στόχο προς τον οποίο μπορούμε όλοι να εργαστούμε ως κοινωνικό και πολιτικό μέσο που μπορεί να προκαλέσει κάποια σπουδαία αποτελέσματα, αλλά η επιβολή μιας ρυθμιστικής και οικονομικής μαύρης τρύπας θα μπορούσε να αποδειχθεί μεγάλη απόσπαση της προσοχής και να βλάψει άλλα κατά τα άλλα εφικτά και λογικά έργα που δεν είναι τόσο πολιτικά σέξι όσο ένα τρένο από το Σαν Ντιέγκο στη λίμνη Goose.

Οι ιδιωτικοί σιδηρόδρομοι πριν από πολλές δεκαετίες ηλεκτροδοτούσαν τμήματα των γραμμών κορμού τους. Ο Μεγάλος Βορράς το έκανε αυτό στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον όπως έκανε το Σικάγο, το Μιλγουόκι, το Σεντ Πολ και τον Ειρηνικό πριν από εκατό χρόνια με πάνω από τετρακόσια μίλια ηλεκτροδότησης μεταξύ Μοντάνα και Αϊντάχο και ένα τμήμα στην Ουάσιγκτον μεταξύ Οθέλλο και Τακόμα. Και οι δύο χρησιμοποιούσαν υδροηλεκτρική ενέργεια όταν ήταν διαθέσιμη. Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια αυτών των εποχών οι ατμομηχανές χρησιμοποιούσαν κυρίως ατμομηχανές με καύση άνθρακα, η ηλεκτροδότηση ήταν αναμφίβολα λιγότερο ρυπογόνος. Ωστόσο, στο τέλος και οι δύο δρόμοι εγκατέλειψαν τα συστήματα ηλεκτροκινητήρων τους υπέρ της στρατηγικής του ντίζελ-ηλεκτρικού και το κόστος ήταν ένα εξέχον αξιοθέατο.

Δεν λέω ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί η μετατροπή των σιδηροδρόμων σε ηλεκτρικούς (ή σε κάποια άλλη μορφή καθαρής ενέργειας), ίσως με βήματα όπως έγινε πριν από έναν αιώνα όπου ήταν οικονομικά εφικτό. Αλλά η κατασκευή μόνο της υπάρχουσας τροχιάς απαιτεί σχεδόν μια τετράγωνη αρχή. Η Ευρώπη διαθέτει ηλεκτροκίνητα τρένα. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Ευρώπη, ειδικά δεδομένων των διηπειρωτικών αποστάσεων που καλύπτει το έθνος.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη σιδηροδρομική βιομηχανία, αν και είναι ενάρετοι εκ πρώτης όψεως, πιστεύω ότι δεν εξυπηρετούν τον στόχο ενός τομέα μηδενικών εκπομπών επιβατών και μεσαίων έως μεγάλων φορτηγών, που είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης από ό,τι για τους σιδηροδρόμους. Αυτό μάλλον θα έπρεπε να είχε αποκοπεί από αυτό το εκτελεστικό διάταγμα και ίσως σε μεταγενέστερο χρόνο και με διαφορετική μορφή ενεργοποίησης να δημιουργηθεί χωριστά.

Αν και υποστηρίζω σθεναρά ένα σύστημα μεταφορών σχεδόν χωρίς ρύπανση, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά τις προσδοκίες μας και επίσης να παραμένουμε σε επαγρύπνηση ώστε οι ακούσιες συνέπειες ή το κόστος μετάδοσης να μην αναιρούν τα κέρδη που πραγματοποιούνται με αυτοκίνητα και φορτηγά. Δεν εξυπηρετεί την αιτία ενός καθαρού περιβάλλοντος όταν ένα αυτοκίνητο με μηδενικές εκπομπές ρύπων φορτίζεται από ένα ηλεκτρικό εργοστάσιο με καύση άνθρακα από άλλη πολιτεία, επειδή η Καλιφόρνια υπερρύθμισε τις τοπικές εταιρείες ενέργειας σε πτώχευση και το εργοστάσιο άνθρακα ήταν η μόνη διαθέσιμη εταιρεία που μπορούσε να ανταποκρίνεται στην υψηλή ενεργειακή ζήτηση που προκαλείται τώρα από τη φορολόγηση του δικτύου των εγκαταστάσεων υδρογόνου και των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ή, ότι οι καταναλωτές καθυστερούν την αντικατάσταση των βενζινοκινητήρων τους επειδή δεν διαθέτουν φορτιστή βολικά διαθέσιμο στην πολυκατοικία τους, επειδή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά την εγκατάσταση συστήματος φόρτισης και τις απαιτήσεις οικοδομικής άδειας.

Όπως ανέφερα προηγουμένως, οι στόχοι που ανακοινώθηκαν από τον Κυβερνήτη Newsom έχουν γενικά καλή αξία και μπορεί στην πραγματικότητα να αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό απτό πρώτο βήμα προς αυτό που είναι σίγουρα απαραίτητο για εμάς ως λαό. Εναπόκειται, ωστόσο, σε εμάς ως πολίτες και φορείς χάραξης πολιτικής να παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτής της πολιτικής για να βεβαιωθούμε ότι ανταποκρίνεται στις όποιες υποσχέσεις για καλοσύνη και αποτελεσματικότητα.

Του Ντάρεν Σμιθ

Περαιτέρω ανάγνωση: CA Executive Order N-79-20

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν την ανάρτηση είναι μόνο του συγγραφέα και όχι του ιστολογίου, του οικοδεσπότη ή άλλων bloggers του Σαββατοκύριακου. Ως ανοιχτό φόρουμ, οι bloggers του Σαββατοκύριακου δημοσιεύουν ανεξάρτητα χωρίς προέγκριση ή έλεγχο. Το περιεχόμενο και οποιαδήποτε έκθεση ή τέχνη είναι αποκλειστικά δική τους απόφαση και ευθύνη.

Schreibe einen Kommentar