Διακυβεύονται πολλά αυτή τη στιγμή για τα Εθνικά Πάρκα της Αγγλίας και τα AONB – Inside track

8
Διακυβεύονται πολλά αυτή τη στιγμή για τα Εθνικά Πάρκα της Αγγλίας και τα AONB – Inside track

Αυτή η ανάρτηση είναι από τον David Hampson, υπεύθυνο πολιτικής στο RSPB και τη Ruth Bradshaw, υπεύθυνη πολιτικής και έρευνας στην Campaign for National Parks.

Όπως λέει και η παροιμία, για να αντιμετωπίσουμε την έκτακτη ανάγκη της φύσης και του κλίματος, πρέπει «να πάμε μεγάλα ή να πάμε σπίτι». Μόνο η τολμηρή δράση τώρα μπορεί να αποκαταστήσει τη χαμένη και εξαντλημένη άγρια ​​ζωή και τις φυσικές διεργασίες σε μεγάλες εκτάσεις της υπαίθρου μας. Και, καθώς η φύση ανακάμπτει, θα αναπληρώσει την ικανότητά της να μας παρέχει έναν ζωντανό πλανήτη, με πλούσιους σε φύση χώρους πρασίνου για να αποκατασταθούμε.

Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε πέρα ​​από τα 44 προστατευόμενα τοπία μας – τα Εθνικά μας Πάρκα και τις Περιοχές Εξαιρετικής Φυσικής Ομορφιάς (AONB) – ως το επίκεντρο της μεταμορφωτικής δράσης σε κλίμακα στην Αγγλία. Καλύπτουν το ένα τέταρτο της χώρας, από το Northumberland έως τα Isles of Scilly, αλλά αντιπροσωπεύουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των τόπων που αποτελούν σημαντικούς βιότοπους για την άγρια ​​ζωή και την αποθήκευση άνθρακα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση ήταν πολυαναμενόμενη απάντηση στο Επιθεώρηση Τοπίων και το διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Απριλίου, έχει τόση σημασία.

Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει πιο μπροστά και πιο γρήγορα
Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ένα βήμα μπροστά και περιέχει κάποιες αλλαγές που θα κάνουν τη διαφορά. Σχεδιάζει να δώσει στα Εθνικά Πάρκα και στα AONB μια μεγαλύτερη εστίαση στην ανάκτηση της φύσης και να απαιτήσει μεγαλύτερη δράση από τους δημόσιους φορείς για να επιτευχθεί αυτό. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, θα συμφωνηθούν νέα φιλόδοξα αποτελέσματα για το πώς τα προστατευμένα τοπία μπορούν να παίξουν τον ρόλο τους στην επίτευξη εθνικών στόχων για το κλίμα και τη φύση. Η Natural England είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων ετησίως για την πρόοδο και την παροχή συμβουλών για το πού χρειάζεται περισσότερη δράση.

Για να διασφαλιστεί ότι αυτό είναι πραγματικά μετασχηματιστικό για τη φύση, η κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει μια σειρά φιλόδοξων εθνικών στόχων βιοποικιλότητας βάσει του νέου νόμου για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων της αφθονίας των ειδών και του κινδύνου εξαφάνισης, καθώς και της έκτασης και της κατάστασης των οικοτόπων. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει –όπως ζήτησε ο Sir John Lawton– έναν συγκεκριμένο στόχο για την κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών άγριας ζωής.

Υπάρχουν όμως πολλοί τομείς στους οποίους η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και πιο γρήγορα για να ανταποκριθεί στην κλίμακα αυτών των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και να επιτύχει τους δικούς της εθνικούς στόχους. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Η νομοθεσία για την επίτευξη σημαντικών αλλαγών, για παράδειγμα στους σκοπούς των προστατευόμενων τοπίων και των καθηκόντων των δημοσίων φορέων, πρέπει να εισαχθεί στο κοινοβούλιο το αργότερο έως το επόμενο έτος για να αποφευχθεί η απώλεια δυναμικής και χρόνου.
  • Απαιτείται περισσότερη δημόσια χρηματοδότηση ώστε τα προστατευόμενα τοπία να ανταποκριθούν στην αυξημένη φιλοδοξία για την ανάκαμψη της φύσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ομάδες AONB με χρόνια υποχρηματοδότηση, αλλά οι Αρχές των Εθνικών Πάρκων χρειάζονται επίσης περισσότερη υποστήριξη για να εκπληρώσουν αποτελεσματικά τις νέες τους ευθύνες.
  • Η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει στο Natural England μια σαφή αρμοδιότητα, συγκεκριμένες νέες εξουσίες και πόρους για την επίβλεψη των προστατευόμενων τοπίων. Η φυσική Αγγλία θα πρέπει επίσης να έχει επαρκή ανεξαρτησία για να ενεργεί ως πρωταθλητής για προστατευμένα τοπία σε όλη την κυβέρνηση.
  • Αν και είναι καλό να βλέπουμε σχέδια για τη βελτίωση της απόδοσης και της εκπαίδευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής του Εθνικού Πάρκου, χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα κορυφαία προστατευόμενα τοπία έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης της φύσης, και ότι είναι πιο αντιπροσωπευτικά η ποικιλόμορφη χώρα μας.

Η επόμενη δοκιμή είναι η Πράσινη Βίβλος για την Ανάκαμψη της Φύσης
Μια μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση θα είναι αυτό που έρχεται στη διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο για την Ανάκαμψη της Φύσης. Αυτό θα καθορίσει πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να επιτύχει τη δέσμευσή της να προστατεύσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά το 30 τοις εκατό της γης και των θαλασσών της Αγγλίας για τη φύση έως το 2030 (’30 x 30′).

Θα πει τι πρέπει να συμβεί, παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται στην απάντηση του Landscapes Review, για τα Εθνικά Πάρκα και τα AONB που θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Τριάντα περιβαλλοντικές φιλανθρωπικές οργανώσεις (μεταξύ των οποίων και εμείς) έχουν δημοσιεύσει συστάσεις για το πώς η δέσμευση 30 x 30 θα μπορούσε να εκπληρωθεί γρήγορα και οικονομικά.

Η κυβέρνηση δικαίως δέχεται ότι αυτά τα τοπία δεν μπορούν να μετρήσουν στο 30 x 30 στο σύνολό τους. Ωστόσο, μεγάλα τμήματα τους θα μπορούσαν να συνεισφέρουν εάν τους δινόταν αυξημένη προστασία, η σωστή διαχείριση και παρακολούθηση τέθηκε σε εφαρμογή και τέθηκαν και επιτεύχθηκαν στόχοι για την ανάκαμψη της φύσης.

Οι ειδικοί έχουν κάλεσε για Τουλάχιστον το 40 τοις εκατό των προστατευόμενων τοπίων πρέπει να καλύπτονται από ενδιαιτήματα με καλή διαχείριση, πλούσια σε φύση. Οι αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση ως απάντηση στην Ανασκόπηση Τοπίων θα αυξήσουν την ικανότητα των Αρχών του Εθνικού Πάρκου και των ομάδων AONB να βοηθήσουν στην επίτευξη των 30 x 30 και του στόχου σταματήσει την παρακμή των ειδών. Πρέπει όμως να εφαρμοστούν τώρα, γιατί ο χρόνος δείχνει το 2030.

Η τήρηση των δεσμεύσεών της σε 30 x 30 και η προώθηση των προτάσεων Ανασκόπησης Τοπίου θα απαιτήσει κοινή δράση σε όλη την κυβέρνηση και θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις αλλαγές στο σύστημα σχεδιασμού για την ενίσχυση των διασφαλίσεων για προστατευόμενες περιοχές, προστατευμένα τοπία και ενδιαιτήματα προτεραιότητας και φροντίζουμε να κάνουμε το χώρο για την ανάκαμψη της φύσης.

Το επίπεδο της κυβερνητικής φιλοδοξίας και επείγουσας ανάγκης που προέκυψε από τις διαβουλεύσεις για την Ανασκόπηση των Τοπίων και την Πράσινη Βίβλο θα μπορούσε να δημιουργήσει ή να διαλύσει τις ελπίδες για ανάσχεση και αναστροφή δεκαετιών απώλειας άγριας ζωής. Τώρα είναι η ώρα για μεγάλη σκέψη και, κυρίως, γρήγορη δράση. Θα πρέπει όλοι να προσθέσουμε τις φωνές μας στα προστατευόμενα τοπία διαβούλευση για να βεβαιωθείτε ότι θα συμβεί αυτό.

Schreibe einen Kommentar